http://files.conferencemanager.dk/medialibrary/F5C2B738-B8BF-4A8B-99D6-81E8D956DCAE/images/30AD113B-A473-DB3D-B1317FC3BF2D046D.jpg

Nykøbing F. Hallerne

Nørre Boulevard 4A
4800 Nykøbing F.
Danmark

Telefon: 54 73 15 40
www.guldborgsundhallerne.dk

Faciliteter

Udstillingen foregår i Hal 1, Hal 2, Hal 3, Scenesalen, Gymnastiksal O og Gymnastiksal N. Alle lokaler er under samme tag på adressen:


Nykøbing F. Hallen

Nr. Boulevard 4A  
4800 Nykøbing F.


Alle stande er inkl. bord/borde 

 

Information til udstillerne

 1. Vedr. salg af krybdyr: Der sælges ikke dyr til børn under 16 år på messen.
  1.a Krybdyr er KUN Søndag D. 12 Nov.

 2. Det er til enhver tid sælger/udstiller der bærer det fulde ansvar for de dyr der sælges/udstilles på standen. Når et dyr er solgt, overdrages ansvaret til ny ejer/køber. 

 3. Ved overdragelse af dyr, skal der medfølge en pasningsanvisning, hvis dette ønskes af køber.

 4. Alle dyr skal opbevares i flugtsikre terrarier eller bokse.

 5. Enhver form for levende foderdyr (pattedyr) må IKKE medbringes. 

 6. For dyr, der medbringes på messen, gælder det, at dyrenes individuelle temperatur, vand og foderkrav, opfyldes under hele opholdet på messen.

 7. Vand- og sumplevende dyr skal have adgang til vand af passende temperatur

 8. Alle dyr der forefindes på messen skal kunne termoreguleres. Dvs. at der skal forefindes varme under hver enkelt salgs/udstillings kasse. Dyr der ikke kræver vedvarende høj varme skal forefindes i kasser eller lignende hvor de kan komme væk fra varmekilden. Dyr må max optage 1/3 af pladsen i deres salgs/udstillings bokse. Der kan søges om dispensation på forhånd for dette. Denne dispensation skal forefindes på bordet, ved dyret, under hele messen. For at få denne dispensation skal der kunne fremvises skriftligt bevis fra fødevarestyrelsen på, at dyret ikke har behov for varme.

 9. Opbevaringskasser/bure/terrarier skal være af en sådan størrelse, at dyrene kan ligge og stå, i naturlige stillinger. ALLE dyr der kræver det, skal have adgang til frisk vand.

 10. Der er adgang til både koldt og varmt vand samt slanger til påfyldning af akvarier.                                                                 

 11. Skulle arrangementet blive aflyst, tilbagebetales det indbetalte beløb til den konto indbetalingen kom fra.   

 12. Stand; Da vi ved, at der vil meget stor rift om at komme til at få en stand på vores messe, skal du, for at være sikker, tilmelde & betale straks. Det er din kvitering og sikkerhed for at være en del af noget stort. Der vil under hele messen, fra fredag d. 10/11-2017, være varme på 22-24 C. Skulle der være dyr som har et større behov for varme, er det den enkeltes ansvar at sørge for dette. Der vil på alle stande være en lille mer pris for strøm, hvis dette ønskes. Husk at tilmelde dig dette. Der vil være en liste med, hvem der er tilmeldt i de 3 områder Akvarier---Krybdyr---Blomster.  13. Betaling; Din betaling er din kvittering. Er I mere en én person på din/Jeres stand, så husk at skrive dette på. Hvis I deltager i fællesspisning / morgenmad / overnatning, skal I tilmelde det antal personer, som skal deltage i dette.
  Jo før du betaler, jo før er du sikker på at få en stand! Der oprettes en venteliste, når alle stande er fyldt op. Kommer du på venteliste, vil du få besked, og skulle der komme afbud, vil du få besked, hvis du har får mulighed for at få en stand. 14. Priser;
  Stand A - 3x1 meter = 300 kr.
  Stand B - 6x1 meter = 600 kr.
  Stand C - 9x1 meter = 900 kr.
  Stand D - 12x1 meter = 1.200 kr.

  Strøm (Gælder hele standen) = 35 kr.

  Aftensmad lørdag den 11.11.2017 kl. 18:30 = 100 kr.

  Morgenmad søndag den 12.11.2017 kl. 07:30 = 50 kr.

  Overnatning 10-11 november 2017 = 100 kr.

 15. Praktisk; Al form for medbragt alkohol og spiritus må ikke indtages på standpladserne. Der kan købes mad og drikkevare i hallens cafeteria.

 16. Medier; Vi kan følges på Facebook på Akvarie, Krybdyr og Blomstermesse i Nykøbing F. Hallen  

 17. Opstilling af stande starter fra fredag den 10. november 2017 fra kl. 08:00

 18. Venteliste Der bliver oprettet venteliste, ved fuld bookning.

 19. Overnatning;
  Overnatning i Gymnastiksal O - beliggende i Nykøbing F. Hallen.
  Gymnastiksal er en ganske almindelig sal hvor gulvpladsen kan bruges til overnatning. Husk derfor at medbringe liggeunderlag og sovepose.

  Alternativt kan Hotel Falster - eller Vandrehjemmet i Nykøbing F. kontaktes. Vi kan dog ikke garantere at der er plads ligesom vi ikke kan oplyse pris.

  Hotel Falster
  Link til Hotel Falster

  Danhostel Nykøbing F. (Vandrehjemmet)
  Link til Danhostel Nykøbing F.

 

Retningslinjer og lovgivning

Det er under ingen omstændigheder tilladt at medbringe dyr, der er ulovlige at holde, samt opdrætte ifølge dansk lovgivning Mere info Det er enhver udstillers pligt, at sætte sig ind i Regler og lovstof Vdr. hold af dyr i DK i medfør af § 10, stk. 1, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175350 

 

Ud over dette vil det ikke være tilladt at medbringe dyr, som er på EU's liste over invasive og ulovlige arter.
http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/invasive-arter-i-eu/
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/2017-04-10_Brev_til_forhandlere.pdf


Arter der er omfattet af CITES kan ses her


Info om CITES kan ses her


Info om artfredningsbekendtgørelsen kan ses her


------------------------------------------

 

Information til besøgende

 

 - Kæledyr er ikke tilladt at medbringe på messen - servicehunde undtaget.
 - Alle faciliteter er kørestols- og barnevognsvenlige.
 - Al form for medbragt alkohol / spiritus må ikke indtages på messen.

 - Der kan købes og indtages mad og drikkevare i hallens cafeteria.
 - Der vil være mulighed for betaling med kontanter og Mobilepay ved indgangen.
 - Man må ikke røre ved dyrene uden udstillerens tilladelse.

Entréprisen er:

Voksne: 30 kr.

Børn til og med 12 år gratis ifølge en betalende voksen.

 

Vi opfordrer alle til at holde god ro og orden og derved bidrage til at gøre denne messe til en uforglemmelig oplevelse.


Venlig hilsen
Guldborgsund Hallerne

Transport

Nykøbing F. Hallerne

Nørre Boulevard 4A
4800 Nykøbing F.
Tlf: 54 73 15 40
www.guldborgsundhallerne.dk

Se kørselsvejledning her: Kørselsvejledning

 

Aktiviteter

Vi glæder os til at præsentere et spændende program for dagene som udover et utal af stande.

 

Vi ses i Nykøbing F. Hallerne

Nykøbing F. Hallerne - Nørre Boulevard 4A - 4800 - Nykøbing F. - 54 73 15 40

Persondatapolitik