Holstebro Filmklub - Foråret 2021
H O L S T E B R O    F I L M K L U B
Foråret 2021.
Holstebro Filmklub ønsker medlemmerne GODT NYTÅR og byder velkommen til en ny sæson,
hvor vi håber at se både tidligere og nye medlemmer til gode oplevelser med udvalgte film.

Vi i bestyrelsen forventer at gennemføre sæson forår 2021 som planlagt.
Skulle det ske, at sæsonen enten reduceres med nogle film eller helt må aflyses på grund af myndighedernes
Corona restriktioner, vil vi kompensere for det i efterårssæson 2021.

Holstebro Filmklub - Poppel Alle 84 - 7500 - Holstebro - 97424543 - gelsdorf@mail.dk