Den professionelle dermatolog

Speciale specifikt kursus i dermato-venerologi.
Kun for kursister i målgruppen i foråret 2020 eller kursister der kun mangler dette kursus for at have gennemgået hele kursusrækken.
Skriv til hovedkursusleder hvis du er i tvivl (ulrikke.lei@regionh.dk)
Sølvsten, Lumholdt, Funding og Gniadecka
Fyrkildevej 7
9220 Aalborg Ø
Telefon: 98125259
Kontakt sekretær Malene Gregersen: hudlaeger.aalborg@mail.dk