Speciale specifikt kursus i Dermatologi: Den Geriatriske Patient

For at deltage i kurset skal du være i hoveduddannelse i dermatologi